Medlemskap i SBK.

Du blir medlem genom att antingen Swischa någon av nedstående summa till : 123 276 51 05 eller betala in till vårt BG:nr 318-8414.
Märk din betalning genom att ange namn på den/ de medlemsskapet avser.

Tack för ditt stöd och välkomen till vår förening!

Aktiv medlem

(spelare, ledare, tränare, styrelseledamot).

100 kr

Passiv medlem

Förälder, supporter etc.

100 kr

Familjemedlemskap


300 kr